Інструкція про прийом іспитів до ДАІ (2 частина)

Інструкція про прийом іспитів до ДАІ (2 частина)

04.02.2014

ІІ. Порядок прийому іспитів та видачі посвідчень водія

2.1. (1) Для отримання посвідчень водія особи подають до РСЦ:

 1. паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання;
 2. картку водія або довідку РДЦ про підтвердження факту видачі посвідчення водія,
 3. свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії),
 4. дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;
 5. медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
  квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

Рішення керівника управління (відділу) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві за місцем складання іспитів до РРЦ про допуск до складання іспитів осіб, місце проживання яких зареєстровано на території інших адміністративно-територіальних одиниць, та довідка з підрозділу Державтоінспекції за місцем реєстрації проживання про позбавлення права на керування транспортними засобами (у разі складання іспитів поза місцем реєстрації або місцем проживання).
Документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби),

2.1.(2) Для обміну посвідчень водія особи подають до РСЦ:

У разі обміну посвідчення водія у зв’язку із закінченням терміну його дії особи подають до РРЦ:

 1. паспорт або документ, що його замінює, з відміткою органу внутрішніх справ про реєстрацію місця проживання,
  посвідчення водія,
 2. дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 см;
 3. медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;
 4. оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою Ф.І. О., року народження, місця народження тощо), посвідчення водія та талон попереджень (за наявності);
 5. квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги Державтоінспекції.

Після перевірки поданих документів посадова особа РРЦ друкує заяву, зразок якої наведено у додатку 2.

2.2. У разі отримання особами посвідчень водія вперше документи, зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, в РЦЦ за місцезнаходженням установи подають представники установ, в яких ці особи проходили підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів.

2.3. Посвідчення водія категорій A1, A, В1, В, С1, С або кількох з цих категорій видаються особам, які пройшли підготовку водіїв транспортних засобів відповідних категорій, склали в РКЦ іспити зі знань Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10. 2001 р. N 1306 (1306-2001-п) (зі змінами) (далі – Правила дорожнього руху), та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій, що відкривається.

Відповідно до пункту 22 Положення (340-93-п) учням, які закінчили навчання у технікумі (училищі), коледжі, професійній навчально-виховній установі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, які залучаються Міноборони для навчання керуванню транспортними засобами, але не досягли віку, у якому надається декларація про керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка. До складання іспитів у РДЦ такі особи допускаються після досягнення ними віку, передбаченого пунктом 1.5 цієї Інструкції.

2.4. Право на керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE, D1E та DE надається особам, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 та D або кількох з них та безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорії B, C1, C, D1, D, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в РДЦ практичний іспит з навичок керування складом транспортних засобів. Безперервний стаж керування транспортними засобами – керування транспортними засобами з максимально допустимою перервою не більше одного місяця.

Документами, що підтверджують факт керування транспортними засобами, можуть бути: для осіб, які працюють водіями, – витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу та його номерного знака. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства та скріплюється печаткою, для осіб, які керують власним транспортним засобом, – реєстраційні документи на такий транспортний засіб, для осіб, які керують транспортними засобами, не є їх власністю, – реєстраційні документи на такий транспортний засіб та документи, що дають право на керування ним.

2.5. Право на керування транспортними засобами категорії D1 надається особам, які мають посвідчення водія.
дії B або C1 або категорій B та C1 та безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний та практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1 .

Право на керування транспортними засобами категорії D надається особам, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 або кількох з них, мають безперервний трирічний стаж керування транспортним засобом відповідної категорії, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний та практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D.

2.6. Посвідчення водія з відкриттям нижчих категорій може бути видане особам після надання ними в РРЦ довідки про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом у закладі, документів, що підтверджують факт керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з діючих категорій, та здачі екзаменів з керування транспортним засобом відповідної нижчої категорії.

Можливе одночасне відкриття двох або більш низьких категорій за наявності відповідних довідок про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом із закладів та після складання іспитів з керування транспортними засобами за кожною з категорій відкриваються.

Нижче категоріям до інших вважаються: D1 – до D; C – до D1, D; С1 – до, D1, D; B – до C1, C, D1, D; В1 – до, С1, С, D1, D; A – до В1, В, С1, С, D1, D; A1 – до категорій A, В1, В, С1, З, D1, D.

2.7. Якщо особи не керували транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складання іспитів із знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій транспортних засобів, відкриваються.

2.8. При оформленні документів для видачі або обміну посвідчень водіїв проводяться перевірки за відповідними автоматизованими базами даних раніше виданих посвідчень водія, наявності адміністративних правопорушень, осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, документів, які перебувають у розшуку, осіб, які перебувають у розшуку, виданих свідоцтв про закінчення з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. За результатами перевірок отримані матеріали долучаються до документів. Посадові особи свідчать результати перевірок особистими підписами (із зазначенням прізвища, імені та по батькові).

2.9. Після проведення перевірок на заяві посадовцем робиться чіткий письмовий запис про прийняте щодо видачі або обміну посвідчення водія рішення, яке підтверджується підписом із зазначенням прізвища, імені, по батькові та дати. У разі надання відмови у видачі або обміні посвідчення водія заяві вноситься запис із зазначенням причин та підстав відмови.

2.10. Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що вони позбавлені права керування транспортними засобами, вони до іспитів не допускаються, посвідчення водія (за наявності) посадовими особами вилучаються і до закінчення строку позбавлення направляються до РРЦ за місцем проживання на зберігання. Строк позбавлення права керування транспортними засобами у цьому випадку відраховується з моменту вилучення посвідчення водія.

2.11. Якщо особи, які бажають отримати посвідчення водія, які перебувають у розшуку або подані ними документи перебувають у розшуку або мають ознаки підробки, то документи вилучаються, а особи доставляються до територіальних органів внутрішніх справ для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.

2.12. Після проведення перевірок поданих документів та внесення відомостей заявам особам видаються екзаменаційні листи (додаток 3), яким особи спрямовуються на складання іспитів для отримання посвідчення водія. Паспорт, медична довідка, документи щодо зміни особистих даних повертаються власнику. Особисті дані, що наведені в екзаменаційному листі, перевіряються та підписуються особою.

2.13. Іспити для отримання посвідчення водія в осіб, які закінчили заклад, приймаються в РЦЦ за місцезнаходженням установи. Іспити зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування транспортними засобами відповідних категорій приймаються екзаменаційними комісіями РРЦ. Іспити зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) проводяться за екзаменаційними квитками, затвердженими департаментом Державтоінспекції МВС. Іспити з навичок керування транспортними засобами проводять у два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування, а потім на певному РЦЦ маршруті в умовах дорожнього руху (за винятком перевірки навичок керування на мопеді та мотоциклі).

2.14. Екзаменаційна комісія з прийому іспитів зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування я транспортними засобами відповідних категорій має складатися не менше ніж із трьох осіб. Склад комісії призначається керівником РРЦ. Головою комісії призначається працівник РРЦ. До комісії повинні входити працівники РРЦ. Можуть також залучатися представники від установ чи транспортних підприємств, військових комісаріатів та громадських організацій. Включати до складу екзаменаційної комісії керівника або спеціалістів установи, які проводили підготовку (перепідготовку) осіб, що екзаменується, не дозволяється.

2.15. Члени екзаменаційної комісії повинні знати Правила дорожнього руху (1306-2001-п), порядок прийому іспитів та посвідчення водія відповідної категорії транспортних засобів, з якою вони прийматимуть іспити.

2.16. Іспити проводяться в наступній послідовності: спочатку – іспит із знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п), потім – екзамен (іспити) з навичок керування транспортними засобами відповідних категорій. Іспит з навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному засобі РКЦ, установ або підприємств та організацій, який повинен бути обладнаний додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач) та гальмування дзеркалом заднього виду для екзаменатора. Якщо особа проходила підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водія у закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, то складання іспиту з керування транспортними засобами дозволяється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

2.17. Іспити зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) приймаються за екзаменаційними білетами, які затверджуються департаментом Державтоінспекції МВС (далі – екзаменаційні білети), за допомогою комп’ютерної техніки, а у разі неможливості її застосування – шляхом письмової відповіді на запитання екзаменаційних квитків.

Питання екзаменаційних квитків охоплюють основні положення законодавства про дорожній рух, усі розділи Правил дорожнього руху (1306-2001-п), інші правила, нормативи та стандарти, що регламентують безпеку дорожнього руху.

Кожен екзаменаційний квиток містить 20 питань, які мають порядкові номери від 1 до 20.
На кожне запитання пропонується від 2 до 5 відповідей, з яких правильним та найбільш повним одна.

Для виключення випадків запам’ятовування екзаменаційних білетів у РДЦ використовуються не менше двох варіантів білетів. Іспити приймаються одночасно від кількох осіб, кількість яких залежить від площі та обладнання приміщення. Після пояснення екзаменатором порядку роботи на комп’ютерній техніці та правил складання іспиту відлік часу. Особам, які екзаменуються, пропонується за 20 хвилин відповісти на 20 запитань.

 • Позитивна оцінка «здав» відноситься, якщо кандидат у водії, що екзаменується, відповів на всі екзаменаційні питання за відведений на цей час і допустив не більше 2-х неправильних відповідей.
 • Особам, у відведений час не відповіли на всі запитання або припустилися більше двох помилок, виставляється оцінка «не здала».

Результати відповідей фіксуються за допомогою комп’ютерної техніки або екзаменаційної картки для проведення усного теоретичного іспиту (додаток 4).
Результат теоретичного іспиту проставляється екзаменатором в екзаменаційному листі та засвідчується підписами двох членів екзаменаційної комісії.

2.18. Прийом практичного іспиту з керування транспортними засобами проводиться на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким отримує особа, яка екзаменується. Під час проведення іспиту перевіряється вміння людини керувати автомобілем.

Для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом враховується виконання ним наступних дій:

 1. підготовка до початку руху, увага щодо інших транспортних засобів; своєчасність включення попереджувальних сигналів;
 2. початок руху; користування дзеркалом заднього виду;
 3. розгін та перемикання передач з нижчих на вищі та з вищих на нижчі, рух по прямій;
 4. зупинка транспортного засобу на підйомі, а потім поновлення руху (при цьому транспортний засіб повинен плавно рушити з місця і може відкотитися назад не більше ніж на 20 см, а двигун повинен працювати);
 5. розворот при обмеженій ширині проїжджої частини та рух заднім ходом (для цього виїхати на ділянку дороги обмежених розмірів, розвернутися при одноразовому включенні передачі заднього ходу, на проїжджій частині зупинити транспортний засіб у місці, де є заїзд у двір з правого боку;
 6. включити задню передачу і заїхати у двір без використання передньої передачі , після зупинки автомобіль повинен стояти так, щоб зовнішні контури не виступали на проїжджу частину), уповільнення та зупинка транспортного засобу при різних швидкостях, включаючи екстрену зупинку, якщо дозволяють дорожня ситуація та умови руху, вибір дистанції та інтервалів між транспортними засобами;
 7. маневрування на дорозі, що має дві та більше лінії для руху в одному напрямку; об’їзд; в’їзд транспортних засобів, що стоять, у тому числі загального користування та інших перешкод;
 8. перестроювання з однієї лінії руху на іншу;
 9. належна реакція на сигнали, що подаються іншими учасниками дорожнього руху; оцінка дорожніх обставин при під’їзді;
  в’їзді до регульованого перехрестя, подання, за необхідності, попереджувальних сигналів;
 10. зупинка перед перехрестям;
 11. дотримання сигналів світлофора чи регулювальника;
 12. плавність рушання з місця після зупинки, оцінка дорожніх обставин при наближенні до нерегульованого перехрестя, урахування вимог знаків, розмітки, сигналів інших учасників руху;
 13. дотримання права проїзду транспортних засобів, що мають перевагу у русі;
 14. під’їзд;
 15. в’їзд у перехрестя та проїзд пішохідного переходу, виконання випередження та обгону, виконання зупинки транспортного засобу.

Прийом практичного іспиту проводиться у два етапи:

 1. перша частина іспиту – на майданчику для навчання з початкового управління,
 2. друга – в умовах дорожнього руху. У РКЦ має бути розроблено кілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами.

Довжину маршруту рекомендується вибирати від 1 до 2 км з урахуванням наявності елементів, що дасть змогу перевірити навички керування транспортним засобом.

Маршрути оформляються як карти (схеми маршруту) розміром 210 x 294 мм (формат А4), кожному дається порядковий номер. Перед початком іспиту екзаменатор знайомить осіб, які екзаменуються, з картою маршруту, за яким проводитиметься іспит.

Тривалість іспиту повинна бути достатньою для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але час іспиту не повинен перевищувати 15 хвилин.

Контроль за виконанням вправ першого етапу іспитів екзаменатор здійснює візуально, таким чином, щоб за необхідності він міг втрутитися у іспит. Під час другого етапу іспитів екзаменатор перебуває у транспортному засобі поруч із особами, які екзаменуються, контролює правильність виконання вправ, фіксує помилки, у разі виникнення аварійної ситуації втручається у керування транспортним засобом.

Для отримання позитивної оцінки особи, які екзаменуються, не повинні допустити більше 3-х помилок або двох однакових.

Відмова осіб, які екзаменуються, виконати будь-яку вправу іспиту або створення ними аварійної ситуації означає, що вони не склали іспит. Інформація про допущені помилки фіксується екзаменатором на звороті екзаменаційного листа.

Результат практичного іспиту записується в екзаменаційний лист екзаменатором кульковою ручкою та підписується особисто.
Перевірка навичок управління на мопеді або мотоциклі проводиться на спеціальному майданчику з нанесеними габаритними елементами (вісімка, коридор, круг, дошка, змійка).

Особи, що екзаменуються, повинні вміти виконувати такі маневри:

 1. рух по прямій з перемиканням передач з нижчих на вищі та з вищих на нижчі,
 2. керування мопедом, мотоциклом на мінімальній швидкості (5 км/год.), не знімаючи ніг з підніжки,
 3. виконання поворотів та розворотів малого радіусу («габаритне коло», «змійка», «вісімка»).

Іспити припиняються, якщо особи не виконали “коло”, або “змійку”, або “вісімку”.

Двома помилками для оцінки «не здав» додатково вважається, якщо: під час виконання «кола», «змійки» або «вісімки» особи стосувалися дорожнього покриття якоюсь частиною тіла, при зупинці в той час, коли працював двигун, особи не змогли вимкнути передачу.

2.19. Якщо особа за теоретичного іспиту не підтвердила знання Правил дорожнього руху (1306-2001-п), посвідчення водія (за наявності) до неї вилучається. Особи, які не склали іспит із знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п), до іспиту з навичок керування транспортними засобами не допускаються. Позитивна оцінка, отримана після складання іспиту зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п), вважається дійсною протягом трьох місяців.

Після закінчення цього терміну іспит із знань Правил дорожнього руху призначається повторно.

У разі непокладання іспитів повторні теоретичні та практичні іспити призначаються не раніше ніж через 5 календарних днів. Якщо особи, які отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит з навичок керування транспортними засобами втретє, вони допускаються до наступного іспиту після проходження повного курсу підготовки керування відповідним транспортним засобом у закладі, підтверджується довідкою про повторний курс підготовки керування транспортним засобом.

2.20. Результати складання іспитів за знаннями Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування транспортними засобами проставляються в екзаменаційному листі та засвідчуються підписами членів екзаменаційних комісій. Наприкінці кожного робочого дня друкується протокол екзаменаційної комісії РРЦ (додаток 5).
Протокол підписується всіма членами комісії та затверджується підписом голови екзаменаційної комісії.

У разі незадовільного складання іспитів у РДЦ (іспити не склали 2/3 осіб) особами, які проходили підготовку (перепідготовку) у закладі у складі однієї навчальної групи (далі – навчальна група), у триденний строк керівнику установи надсилається повідомлення (додаток 6) для подальшого реагування щодо підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

У разі встановлення таких фактів за поданням начальника РРЦ за місцезнаходженням установи проводиться переатестація спеціаліста. Аналіз успішності складання іспитів особами кожної навчальної групи установи в РЦЦ оформляється довідкою успішності складання іспитів у РКЦ слухачами навчальних груп з підготовки та перепідготовки водіїв (додаток 7), що зберігається у РДЦ у наглядовій справі закладу.

2.21. Особам, які склали іспити зі знань Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування транспортними засобами у РДЦ, оформлюються посвідчення водія відповідних категорій. Інформація про видані права водія вноситься до екзаменаційних листів та карток водія, засвідчується печаткою РРЦ та підписами посадових осіб.

2.22. Посвідчення водія разом із картками водія та свідоцтвами про закінчення закладу видаються особам під особистий підпис в екзаменаційних листах (при використанні комп’ютерної техніки) або у книгах видачі посвідчень водія (додаток 8).

При цьому екзаменаційний лист додається до матеріалів справи. Якщо облік посвідчень здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, реєстри посвідчень водія (додаток 9) роздруковуються по тисячі бланків посвідчень водія та підшиваються у порядку зростання номерів.

У свідоцтва про закінчення установ записуються серії та номери виданих посвідчень водія, дата їх видачі та назви РДЦ, які видали. Записи засвідчуються підписами посадових осіб та печатками РРЦ.

2.23. Термін дії посвідчення водія складає 50 років та обчислюється з дня його видачі. У посвідченнях водія, які видаються інвалідам або особам, які мають медичні обмеження, у графі «Для особливих позначок» робиться запис: «Медична довідка Обов’язкова».

2.24. Особи, які керують транспортним засобом (якщо це підтверджено відповідними документами), обмінюють посвідчення водія без складання іспитів. Особам, які протягом останніх 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводиться після складання теоретичного та практичного іспитів без обов’язкового додаткового їхнього навчання у закладі з підготовки водіїв.

2.25. У разі надання особами для отримання посвідчень водія витягу з трудових книжок або довідок з місця роботи, які підтверджують необхідний безперервний стаж керування транспортними засобами, РКЦ у триденний строк надсилає письмові запити до установ, що видали зазначені документи. На період отримання відповідей особам видаються тимчасові талони на право керування транспортними засобами строком на два місяці, де вказуються категорії транспортних засобів, право на керування якими одержала особа (далі – тимчасовий талон). Тимчасові талони на посвідчення водія обмінюються після отримання позитивних відповідей на запити.

2.26. Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних власника (прізвище, ім’я, по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, відповідно до пункту 2.24 цієї Інструкції. Обмін посвідчення водія у зв’язку із закінченням строку його дії проводиться без складання іспитів на підставі документів, зазначених у пункті 2.1 цієї Інструкції.

2.27. Посвідчення водія, виданих до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI (586-17) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», можуть бути обмінені на нові згідно з пунктом 2.24 цієї Інструкції.

При цьому у нових посвідченнях водія проставляються:

A1, A – відповідає категорії A;
В1, – відповідає категорії В;
С1, З – відповідає категорії З;
D1, D – відповідає категорії D;
BЕ – відповідає категоріям В та Е;
C1E, РЄ – відповідає категоріям C і Е;
D1E, DЕ – відповідає категоріям D та Е, Т – відповідає категоріям «трамвай», «тролейбус».

Посвідчення водія з відкритими категоріями A, отримані особами до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI (586-17) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», обмінюються відповідно до пункту 2.24 цієї Інструкції із зазначенням у нових посвідченнях водія категорій A1, A та В1.

2.28. У разі потуНа посвідчення водія видається нове посвідчення водія з позначкою «Дублікат». На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії на два місяці після складання громадянином теоретичного та практичного іспитів.

У разі потреби (надсилання запиту та отримання на нього відповіді, після з’ясування окремих обставин, пов’язаних із втратою посвідчення тощо), термін дії талона може бути продовжений на один місяць. Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв’язку з крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, провадиться без складання іспитів.

2.29. Обмін тимчасового талону на право керування транспортним засобом на посвідчення водія проводиться лише після перевірки особи на скоєння ним адміністративних правопорушень.

 • Якщо провести таку перевірку в РКЦ неможливо, обмін талона здійснюється після подання довідки про позбавлення особи права на керування транспортним засобом, виданої підрозділом Державтоінспекції за місцем реєстрації проживання.
 • Якщо особа без поважних причин не здійснила обмін тимчасового талону на посвідчення водія протягом трьох місяців після закінчення строку, на який він був виданий, дублікат посвідчення водія видається після складання такою особою теоретичного та практичного іспитів.
 • Особам, які втратили тимчасовий талон на право керування транспортним засобом, виданий на період оформлення дубліката посвідчення водія, новий талон видається на загальних підставах.

2.30. У разі неможливості перевірити факт попередньої видачі посвідчень водія або свідоцтв про закінчення закладу за наявними базами даних у РКЦ за місцем їх видачі у триденний строк надсилаються письмові запити. На період отримання відповіді на запити особам видаються тимчасові талони на 2 місяці.

2.31. Видача тимчасових талонів провадиться за книгами обліку видачі тимчасових талонів на право керування транспортними засобами (додаток 10) під особисті підписи осіб, які отримують тимчасові талони. Якщо облік тимчасових талонів здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, то по кожній тисячі бланків тимчасових талонів друкується реєстр тимчасових талонів на право керування транспортними засобами (додаток 11) у порядку зростання номерів їх бланків. Реєстри зшиваються до окремих книг. Про отримання тимчасових талонів особи розписуються в екзаменаційних листах. При видачі посвідчення водія тимчасові талони вилучаються і долучаються до матеріалів справи.

2.32. Знайдені посвідчення водія, які видані нові з позначкою «Дублікат», а також посвідчення водія, які надійшли до консульських відділів (відділень) іноземних держав інформації щодо їх заміни на національне посвідчення водія цих держав, вважаються недійсними та здаються до РРЦ для знищення .

2.33. Позбавлення осіб права керування транспортними засобами здійснюється відповідно до чинного законодавства. Якщо водій позбавлений права на керування лише однією або декількома категоріями транспортних засобів, то в посвідченні водія навпроти цих категорій компостером проставляється відповідна позначка, після чого водійське посвідчення повертається власнику.

 • Після закінчення строку позбавлення права керування транспортними засобами посвідчення водія повертаються власникам або після складання іспитів за знаннями Правил дорожнього руху (1306-2001-п) та навичок керування транспортними засобами проводиться їх обмін.
 • Особам, позбавленим права керування транспортними засобами за керування ними у стані сп’яніння, посвідчення водія може бути повернено після обов’язкового проходження медичного огляду та складання іспитів за знаннями Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами. При цьому іспит з навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким особа була позбавлена.

2.34. Облік та видача посвідчень водіїв (тимчасових талонів) осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, разом з копіями рішень суду та карток обліку адміністративних правопорушень, що надійшли до РРЦ на зберігання, ведеться у книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами. засобами (додаток 12). При використанні комп’ютерної техніки під час обліку повернутих особам посвідчень водія після закінчення строку позбавлення їх права керування транспортними засобами підписи осіб при поверненні їм посвідчень водія проставляються в екзаменаційних листах.